۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

اغراق

خب حتماً شما هم فهمیدید که اون عکس اون پایین عکس من نیست. آره عکس من نیست ولی این چیزی از ماهیت احمدعلی بودن من کم نمی کنه. اون عکسه هم عکس خاله پدربزرگ منه همون که نصیحت چوبها و اینترنت رو کرد.

۱۳۸۷ شهریور ۲۲, جمعه

من احمدعلی هستم.


اون زمونا که ما بچه بودیم شوهرخاله پدربزرگم داشت میمرد که همه ما رو دور خودش جمع کرد. به هر کدوممون یه چوب داد. ما ده نفر بودیم یعنی کلاً ده تا چوب داد. من اون موقع ریاضیم خوب بود. بعد گفت حالا بشکنیدش. ما هم شکستیم و حالا شد بیست تا چووب شکسته. دوباره شوهر خاله پدربزرگم گفت همون طور که این چوبها شکسته میشن. از شما هم تو اینترنت ردپا باقی می مونه. مواظب باشید.

امضا:احمدعلی واقعی اینم عکس خودمه تا کسی شک نکنه.